• 0322 455 35 00
  • info@adana.bel.tr

İş Yeri Ruhsat İşlemleri

Açıklama

  • Eksik evraklarınız web sayfamızdan temin edeceğiniz üst dilekçe örneği ekinde ibraz edilmelidir.
  • Tarafınızca düzenlenecek evraklar yetkili şahıs tarafından ya da noterden vekâletnameli vekil tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Tarafınızca düzenlenecek evrakların işyeri vekili tarafından hazırlanması durumunda üst dilekçe ekine işyeri vekilinin vekâletnamesinin eklenmesi zorunludur.
  • Belgelerin aslı ve fotokopisi getirilmesi halinde, belge fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilerek başvuruda kabul edilir.
  • Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri ile başvuru yapılması durumunda hazırladığınız üst dilekçe ekinde belge asılları veya noter onaylı suretleri kabul edilir.