×

Raporlar

Bütçe Taşınır Mal Ücret Tarifesi Mali Yılı Bütçesi Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayıştay Raporu Yıllık Faaliyet Raporları

Planlar

Performans Programları Stratejik Planı Uyum Eylem Planı

FTP

Basın FTP İK FTP Strateji FTP


İHALELER
21/09/2021
Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ticari ünitelere ilişkin ihalesi, 15.09.2021 tarihinde kiralama ihalesi

İhale Kayıt No :
İhale Tarihi : 29.09.2021

Ancak,15.09.2021 tarihinde Belediye Encümenince yapılan kiralama ihalelerine katılan/katılmayan/verilen tekliflerin hadde layık görülmeyen ihaleler, 2886 Sayılı Yasanın 43. Maddesi hükmü gereğince pazarlık usulüyle 51/e maddesine göre 22.09.2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır. İhalenin sonuçlanmaması halinde yeniden aynı usulle 29.09.2021  tarihinde ihalesi yapılacaktır. 

DUYURULAR
06/09/2021
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2021 tarih ve 178 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı14.07.2021 tarih ve 178 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Bizim en büyük sermayemiz insanların güveni.
Onu yıkamayız.

ZEYDAN KARALARADANA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI