İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.03.2021 tarih ve 84 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


11.03.2021 tarih ve 84 sayılı A.B.B. Meclis Kararı