• 0322 455 35 00
  • info@adana.bel.tr
Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 10.11.2020

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2020 tarih 166 sayılı Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı

İlan Metni

13.10.2020 tarih ve 166 sayılı Meclis Kararı 

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 02.11.2020

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2020 tarih 165 sayılı, 13.10.2020 tarih 167 sayılı, 14.10.2020 tarih 173-174-175-179 ve 187 Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


12.10.2020-165 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
13.10.2020-167 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
14.10.2020-174 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
14.10.2020-173 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
14.10.2020-175 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
14.10.2020-179 sayılı A.B.B. Meclis Kararı
14.10.2020-187 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 27.10.2020

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2020 tarih ve 169 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


13.10.202-169 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 14.10.2020

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2020 tarih ve 163 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


11.09.2020/163 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı Duyuru Tarihi - 13.10.2020

Başlık Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı
Konu

Şehir içi yolcu taşımacılarına çağrı

İl Trafik Komisyonu kararlarına göre Büyükşehir sınırlarında U serisi plakayla il içi yolcu taşımacılığı izin belgesi müracaatlarını 31 Aralık tarihine kadar yapmaları çağrısında bulunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı ile; 30.03.2014 tarihinden önce İl Trafik Komisyonu kararlarına Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerleri arasında İl Trafik Komisyonu kararlarına göre yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara; Adana Büyükşehir Belediyesine İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi müracaatlarını yapmak üzere 3l.12.2020 tarihine kadar süre tanındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden hak sahiplerine duyurulmak üzere yapılan açıklamada; “21.09.2016 tarihli ve 2016/247 tarihli UKOME kararı kapsamında bulunan ve önceki UKOME kararları ile "müktesep hak oluşturmamak ve tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre içinde araç plakasının U serisi plakaya dönüştürüp İl İçi Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi alınması şartıyla" talebi uygun görülen taşımacılara (son kez 1 ay süre verilenler hariç) işlemlerini tamamlamaları için 31.12.2020 tarihine kadar süre tanınması, bu sürelerden sonra yapılan müracaatların kabul edilmemesi, kararı alınmıştır.” denildi.

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
Dünya Afet Riskini Azaltma Günü Duyuru Tarihi - 13.10.2020

Başlık Dünya Afet Riskini Azaltma Günü
Konu

Dünya Afet Riskini Azaltma Günü

Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü nedeniyle yapılan açıklamada iyi planlanmış, afet riskini azaltacak projelerin can ve mal kaybını engellemede en önemli etken olduğu belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, iyi planlanmış afet riskini azaltacak projelerin can ve mal kaybının önüne geçeceği, bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle çalıştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla 13 Ekim’in Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü olarak ilan edildiğinin kaydedildiği açıklamada, tüm dünya ve ülkemizin deprem, sel, heyalan, çığ benzeri doğal ve teknolojik tehlikelerle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Doğal afetlere maruz kalan ülkemizde bu yıl Elazığ Sivrice İlçesi’nde 6,8 büyüklüğünde deprem, Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde çığ, Giresun’un ilçelerinde sel, su baskını ve heyalanların can ve mal kaybına neden olduğu ifade edilerek açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Meydana gelen bütün doğal afetler göstermektedir ki, toplumun her kesimi sorumluluk almalı ve sorunlara çözüm bulma konusunda katılımcı olmalıdır. Kentlerdeki olası afet kayıplarını azaltmak ve güvenli kentsel çevreler elde etmek ama ile orta ve uzun vadede, afetler meydana gelmeden kentin zarar görebilirlik düzeyi belirlenmeli ve afet risklerini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda kentin olası afetler karşısında hangi zayıflık ve kusurlar içerdiği, kentsel riskler analizi tespit edilmeli, kent bütününe yönelik sakınım planı geliştirilmelidir. Adana Büyükşehir Belediyesi, sakınım planına ilişkin düzenleme ve planları yeniden değerlendirme süreçlerini izleme işlerini titizlikle yürütmektedir.”

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 12.10.2020

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2020 tarih ve 161 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


11.09.2020/161 sayılı A.B.B. Meclis Kararı          Plan Örn.