• 0322 455 35 00
  • info@adana.bel.tr
Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 09.04.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.03.2021 tarih ve 82 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


11.03.2021 tarih ve 82 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 05.04.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2021 tarih ve 57 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


10.02.2021 tarih ve 57 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 31.03.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.03.2021 tarih ve 96 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


12.03.2021 tarih ve 96 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 31.03.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2021 tarih ve 59 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


10.02.2021 tarih ve 59 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 31.03.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2021 tarih ve 51 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


10.02.2021 tarih ve 51 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
Tebligat - Döşeme Mah. Eski 10180 Ada 11 Parsel Hakkında Duyuru Tarihi - 25.03.2021

Başlık Tebligat - Döşeme Mah. Eski 10180 Ada 11 Parsel Hakkında
Konu

       İlgi sayılı yazı ile İlimiz Seyhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi Ray Sokak No:29 yanı (10180 Ada 11 Parsel) adresindeki bina Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün 21.09.2020 tarih ve 2020 sayılı yazısında metruk konumda olması nedeniyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanunu'nun ''Yıkılacak Derecede Tehlikeli yapılar'' başlıklı 39. Maddesinde ''Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.'' denilmektedir.


Ek: 10.03.2021 tarih ve 22351367-115.99-23024 sayılı Tebliğ Yazısı.

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun… Duyuru Tarihi - 15.03.2021

Başlık İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddesi Gereğince İlanı
Konu

İlimiz Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 6725 Ada 1,2,3 ve 4 nolu parselleri kapsayan alanda, Adana Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.03.2021 tarih 1903 sayılı kararına istinaden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddeleri gereğince arazi ve arsa düzenlemesi işi yapılmıştır.