• 0322 455 35 00
  • info@adana.bel.tr
Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU Duyuru Tarihi - 18.11.2019

Başlık ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Konu

Çeşitli iletişim kanalları ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığımıza yapılan bir takım şikâyet başvurularından; 'zilyetliğin devri' adı altında Hazine taşınmazlarının devrinin, alım-satımının veya kiralamasının yapılarak vatandaşlarımızın dolandırıldığı, ayrıca İdaremize verilen dilekçeler ile de söz konusu işlemlere resmi bir geçerlilik kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bilindiği üzere; 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101. maddesi ile Hazine taşınmazlarını yönetim görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, bu görev taşrada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı milli emlak birimleri tarafından yürütülmektedir.

Hazine taşınmazlarına ilişkin muhtar, emlakçı veya diğer şahıslar tarafından yapılan her türlü devir,alım-satım veya kiralamanın herhangi yasal geçerliliği bulunmadığı gibi bu tür işlemlere istinaden yapılan her türlü para alışverişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. maddesi kapsamında “Dolandırıcılık Suçu” tanımına girdiği, yine İdareyi yanıltıcı gerçeğe aykırı beyanların ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde ifadesini bulan “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçunu oluşturduğu açıktır. Bu tür fiillerin tespit edilmesi halinde, ilgilileri hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına gerekli suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, hem kötü niyetli kişilerin Hazine malları üzerinden haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi hem de ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak mağduriyetlerin yaşanmaması için, vatandaşlarımızın herhangi yasal geçerliliği bulunmayan bu tür devir, alım-satım veya kiralama taleplerine itibar etmemesi ve ilgilileri hakkında gerekli ihbar ve şikayettebulunmaları, ayrıcaHazine taşınmazlarına ilişkintaleplerinmerkezde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bağlı Milli Emlak Dairesi Başkanlığımıza ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri/Şefliklerine yapılmasıgerektiğininbilinmesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
Sahnede Atatürk Gecesi Duyuru Tarihi - 06.11.2019

Başlık Sahnede Atatürk Gecesi
Konu
Sahnede Atatürk Gecesi

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa gidişinin 81. yıl dönümünde anılıyor

 

Sahnede Atatürk Gecesi, 11 Kasım Pazartesi günü, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak.

 

Türkiye Cumhuriyet'inin  Kurucusu Ulu Önder  Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmesinin 81.yıl dönümünde rahmet, saygı, minnet ve özlemle anılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ve Türkiye Life organizasyonunda gerçekleştirilecek “Sahnede Atatürk” Gecesi, 11 Kasım Pazartesi günü, saat 20’de, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak

Duyuru Adana Büyükşehir Belediyesi
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINCA, MECLİS KARARLARININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN… Duyuru Tarihi - 22.10.2019

Başlık İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINCA, MECLİS KARARLARININ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 8. MADDESİ GEREĞİNCE İLANI
Konu


Adana Büyükşehir Belediyesinin  10.10.2019 tarih 291-292 sayılı, 11.10.2019 tarih ve 297 sayılı Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanıdır.


291 sayılı kanun

292 sayılı kanun

297 sayılı kanun