Birimlerimiz

İcra ve Takip İşl. Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ahmet Yıldıray Şimşek
  • Telefon: 3854
  • E-Posta: ahmetyildiray.simsek@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İcra ve Takip İşleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 12 – İcra ve Takip İşleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur;

a) Belediye alacaklarının vadesinde ödenmeyen vergi, resim, harç, para cezası vb. amme alacağı ile tahakkuk etmiş borçlarını ödemeyen borçlu mükellefler hakkında Müdürlüğümüze intikal eden Haciz Varakaları ile ilgili; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve Belediyemiz İcra Yönetmeliği çerçevesinde takip etmek, haciz işlemi başlatarak tahsilat yapmak,

b) Belediye alacağını güvence altına alınması için borçlulardan teminat istemek, haciz ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak,

c) Borçlunun menkul/gayrimenkul, araç/araçları, banka hesapları ve maaş hesapları üzerine haciz şerhi konulması, borcunun ödenmesi halinde haciz şerhlerinin kaldırılması,

d) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümleri ve Belediyemiz İcra Yönetmeliğine göre kamu alacaklarını taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmek,

e) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,

f) Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazılara yasal süreci içerisinde değerlendirerek istenilen bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yapmak,

Birim Haberleri