Birimlerimiz

Kredi ve Katılım Payları Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hasan Emuce
  • Telefon: 3972
  • E-Posta: hasan.emuce@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Kredi ve Katılım Payları Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11 – Kredi ve Katılım Payları Şube Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur;

 

a) Belediyemizin iç ve dış kredi temini ile ilgili borçlanmalarında düzenlenecek sözleşmeleri ve evraklarını tanzim etmek,

 

b) Belediyemizin ihtiyacı olan krediler için verilecek teminatların teminini sağlamak,

 

c) Kredilerle ilgili Belediyemiz tarafından teslim alınan teminat mektuplarının takibi,  sürelerinin kontrolünü yapmak,

 

d) Şartlar yerine geldiğinde teminat iade işlemlerini yapmak,

 

e) Kullanılan iç ve dış kredilerin ödemelerinin takibini yapmak,

 

f) Kullanılan iç ve dış krediler için üst yönetime bilgi, belge ve raporlamaları sunmak,

 

g) İller Bankası, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kanunlara göre verilen paylardan ilgili kurumlara (İller Bankası, Hazine) olan borçlar ve alınan kredilerden yapılan kesintilerin mahsup evraklarını hazırlamak,

 

 h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

Birim Haberleri