Birimlerimiz

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Arman Aydoğan
  • Telefon: 4906
  • E-Posta: arman.aydogan@adana.bel.tr
  • Adres: Bahçeşehir Mh.Öğretmenler Blv. No:29 E-bebek yanı posta kodu:01120 Seyhan/ADANA
Görevleri


Enerji ve Aydınlatma

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 9-Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 

1) Aydınlatma tesislerinin arıza ve yapım ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, çözümüyle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 

2) Belediyemiz sorumluluğunda aydınlatma ve enerji tesislerinin sürekli kontrollünü yaparak, eski ve eksik tesislerin, eksiklerin giderilmesini veya yenilenmesini sağlamak,

 

3) Belediyenin enerji giderlerinin takip edilmesi, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmalarını yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 

4) Belediyemizin enerji giderlerini takip ederek, enerji alımı yapılmasını sağlamak,

 

5) Belediyenin sorumluluğunda bulunan parklar, bulvarlar, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, mezarlıklar ve hizmet binalarının aydınlatma ve enerji tesislerinin bakım ve onarım işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli kontrollükleri yürütmek,

 

6) Belediyenin diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki aydınlatma ve enerji sorunlarıyla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,

 

7) Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmak, belediye park ve hizmet binalarında uygulanması için proje hazırlamak, iş ve işlemleri yürütmek,

 

8) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yayımlanan ilgili yönetmelikleri takip etmek ve ilgili birimlere iletmek. Gerekli görüldüğü takdirde danışmanlık, müşavirlik gibi hizmet alımı yapmak,

 

9) Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerinde aydınlatma ve enerji konularında ihtiyaç duydukları teknik ve proje desteği uygun görüldüğü takdirde vermek,

 

10) İhalesi yapılan işi yerinde teslim ederek mevzuat ve projelerine uygun yürütülmesini sağlamak,

 

11) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek,

 

12) Performans bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyasının şartnamelerini ve yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak ilgili birime teslim etmek,

 

13) Müdürlük için gerekli makine-teçhizat, mal ve malzemeleri tespit etmek ve teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

14) Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

15) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış hizmet, mal alımları ile yapım işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere uygun olarak iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

 

16) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birime iletmek,

 

17) Müdürlükle ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak. Bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak, Yapılan işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor tutmak. Gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve İhalesi yapılan işlerin ara hakedişini düzenlemek ve takibini yapmak,

 

18) Yıllık faaliyet raporlarını ve bütçe tekliflerini hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,

 

19) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

20) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, yurtlar, dernekler vb. yerlerde ve toplumda çevre bilinci oluşturma amacıyla yapılacak düzenlemelere destek olmak.

 

Birim Haberleri