×

Raporlar

Bütçe Taşınır Mal Ücret Tarifesi Mali Yılı Bütçesi Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayıştay Raporu Yıllık Faaliyet Raporları

Planlar

Performans Programları Stratejik Planı Uyum Eylem Planı

FTP

Basın FTP İK FTP Strateji FTP


İHALELER
17/09/2021
Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğüne bağlı ekmek fabrikaları buz üretim tesislerinde üretilen buzun şartname hükümleri doğrultusunda toptan satış ihalesi

İhale Kayıt No :
İhale Tarihi : 15.09.2021

  84.000.00 TL ( KDV Dahil ) keşif bedelli 2.520.00 TL geçici teminatlı Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğüne bağlı ekmek fabrikaları buz üretim tesislerinde üretilen buzun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine uygun olarak şartname hükümleri doğrultusunda toptan satış ihalesi 15.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ilgili işe ait ihale, isteklisi çıkmadığından dolayı 15.09.2021 tarih ve 91441280-110.04-5686 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı kanun uyarınca 15 gün içerisinde pazarlıkla gerçekleştirilecektir.

Not: İhale 22.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. ihale isteklisi çıkmaması durumunda ihale 29.09.2021 tarihine ertelenecektir.

DUYURULAR
06/09/2021
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2021 tarih ve 178 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı14.07.2021 tarih ve 178 sayılı A.B.B. Meclis Kararı

Bizim en büyük sermayemiz insanların güveni.
Onu yıkamayız.

ZEYDAN KARALARADANA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI