Birimlerimiz

Özel Kalem Müdürlüğü
  • Daire Başkanı: Ejder Mehmet Sıkık
  • Telefon: 3031-1031
  • E-Posta: ejder.mehmet@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Özel Kalem Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Özel Kalem Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Özel Kalem Müdürü,

b) Memurlar,

c) İşçiler,

ç) Diğer personel.

 MADDE 6 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uyguluk,

c) Kurum içi yönetimde ve bölgeyi ilgilendiren konularda katılımcılık,

d) Uygulamada adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarını kullanmada etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır.

MADDE 7- Müdürlük, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Belediye Başkan Vekili’ ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.