"Uluslararası katılımlı 5. Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli sular sempozyumu"

Sempozyum, 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında