74. Türkiye Jeoloji Kurultayı "Doğa Kaynaklı Afetler"

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın düzenlediği 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arsındı Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecektir. 1947 yılında başlatılan ve odamız tarafından her yıl geleneksel olarak yürütülen kurultayımız 74 yıllık periyoda başarı ile ulaşmış bulunmaktadır.

Kurultaylarımız, ülke yer bilimlerine verdiği önemli bilimsel katkıların yanı sıra, üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren, yerbilimcileri buluşturan bilimsel bir şölen olma özelliğini de 73 yıldır yerine getirmektedir.

Giderek artan yurtiçi ve yurtdışı katılım ve coşkuyla; jeoloji mühendisliği alanında üretilen bilimsel bilgilerin yanı sıra, sorun odaklı uygulamalara yönelik çalışmaların da sunulup tartışıldığı, üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlardan katılımcıların bir araya getirildiği bir "Jeoloji Şöleni" olma işlevini her geçen yıl daha da başarılı bir şekilde yerine getiren Kurultayımızın bu yılki teması, "Doğa Kaynaklı Afetler" olarak belirlendi.

74. Türkiye Jeoloji Kurultayında jeoloji bilim ve uygulamalarının eşsiz zenginlikteki alanlarında üretilmiş bilimsel çalışma ve araştırmaların sözlü ve poster olarak sunulmasının yanı sıra, "Doğa Kaynaklı Afetler” teması ele alınacak, çağrılı konuşmacılar olacak ve paneller düzenlenecektir.