Adana-Karataş-İskele 5517 parseldeki 158,22 m2 ve 5518 parseldeki 39.622,38 m2 ve üzerindeki yapılar ile birlikte Satış İhalesi

Adana/Karataş/İskele 5517 parseldeki 158,22 m2 ve 5518 parseldeki 39.622,38 m2 ve üzerindeki yapılar ile birlikte “ Satış”

5518 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 14.737,58 m2 yüzölçümlü kumluk arazinin 49 yıl süreyle “Kullanma İzninin Devri”,

yöntemleriyle bir bütün halinde


Bilgi için tıklayınız...