İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin  11.10.2019 tarih 302 sayılı Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanıdır.


302 Sayılı Kanun