İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2021 tarih ve 199 sayılı  Meclis Kararlarının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


12.08.2021 tarih ve 199 sayılı A.B.B. Meclis Kararı