İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 14.09.2021 tarih ve 215 sayılı Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı


14.09.2021 tarih ve 215 sayılı A.B.B. Meclis Kararı