İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih ve 224 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.  Maddesi gereğince ilanı


15.09.2021 tarih ve 224 sayılı A.B.B. Meclis Kararı