İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı

Adana Büyükşehir Belediyesinin 17.11.2021  tarih ve 252 sayılı Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı