İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Meclis Kararlarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi Gereğince İlanı


Adana Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2021  tarih ve 296 sayılı Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince ilanı