Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan ve Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan personellere ait listeler ekte gönderilmiş olup, anılan Yönetmeliğin 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Belediyemizin resmi internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.


Şube Müdürü Listesi

Şef Listesi

Diğer Unvanlar Listesi