Gündüz Bakım Evi


Belirli yaş grubundaki çocukların ve ailelerinin, toplum hayatına katılımını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacı ile uygulanması planlanmaktadır. Özellikle çalışan ailelerin yaşamını kolaylaştıracak projelerden biridir. Projede, çocuklara yönelik sportif, sosyal-kültürel, eğitim gibi faaliyetler düşünülerek, bağımsız yaşam becerileri kazandırılması ve toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması hedeflenmiştir.