Kültür Eylem Planı


Turizm ve Kültür Eylem Planı Adana İlinin sürdürülebilir gelişimini ve sektörel çeşitliliğini sağlamak amacıyla, kültür ve turizm sektörleri özelindeki çalışmalara destek vermek ve ilişkili strateji ve projeler geliştirmek amacı ile yapılmaktadır. Sürdürülebilir ekonomi için ‘Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı- (Adana Destination Action Plan)’ nı hazırlamaktır Süreç tasarımı: Proje kurgusu ve zamanlamasının yerel aktörlerle ilişkili olarak planlanması, yöntem ve alan çalışmalarının tasarlanması, planlanması Sorun tanımlama, analiz ve envanter çalışmaları: İkincil verilerin incelenmesi ve aktör toplantıları ile farklı turizm türleri ve kütür, turizm envanteri, mevcut politika ve kapasite çalışmalarının yapılması. Temel aktörlerin belirlenmesi, çok disiplinli ve katmanlı katılımın sağlanacağı ortak çalışmaların yapılması. Ortak sorunların belirlenmesine yönelik çalışmaların, turizm ve kültür ekonomisine, mevcut kullanımlara, turizm arz ve talebine ilişkin durum tespitlerinin yapılması. Stratejilerin belirlenmesi: Turizm ve kültür odaklı kentsel gelişim stratejilerinin; mevcut ve olası sorunlara çözüm önerileri, kentsel ekonomik çeşitlilik ve sürdürülebilir ekonomi, iş, beceri ve kapasite geliştirme konuları üzerinden belirlenmesi. Uygulama stratejilerinin; işbirliği yapıları ve finansman modelleri ile kent bütününde tartışılması ve değerlendirilmesi. Turizm ve kültür ekonomisi ve sürdürülebilir gelişimi için yol haritasının belirlenmesi. Eylemlerin belirlenmesi: Belirlenen turizm ve kültür odaklı kentsel gelişim stratejilerinin, eylemlerinin/projelerinin belirlenmesi. Turizm ve kültür projelerinin içeriklerinin belirlenmesi ve uygulama altyapısının hazırlanması. Uygulama araçlarının; işbirliği yapıları ve finansman modelleri ile geliştirilecek projeler özelinde tartışılması ve değerlendirilmesi.