Birimlerimiz

Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: İlhan Taş
  • Telefon: 0322 457 03 12
  • E-Posta: ilhan.tas@adana.bel.tr
  • Adres: 75. Yıl Sanat Galerisi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Parkı içi. Seyhan/Adana
Görevleri


Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü, Görev Yetki, Sorumluluk ve İşleyişi;MADDE 9-  Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

a) Yeni “konaklar” ve “sanat galerileri” ile gerekli izinler alınmak suretiyle “müzeler” açmak,

 

b) Şube Müdürlüğünün çalışma konularında kitap yayını veya tanıtım amaçlı broşür çalışması yapmak,

 

c)  Yönetimini yaptığı konaklar, sanat galerileri, müzeler ve kültür varlıklarına tarihi ve sanat değeri olan yeni eserler kazandırmak,

 

d) Yönetimini yaptığı konaklar, sanat galerileri, müzeler ve kültür varlıklarının envanterini, tanıtıcı katalog ve diğer yayınlarını yapmak,

 

e) Halkın, Şube yönetiminde olan konakları, sanat galerilerini, müzeleri ve kültür varlıkları ile turistik yerleri tanıması ve gezmesini temin etmek için her türlü çalışmayı yapmak,

 

f) Yönetimini yaptığı konaklar, sanat galerileri, müzeler ve kültür varlıklarının iş ve işlemlerini çağdaş ölçütler içerisinde yerine getirmek,

 

g) Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü, Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve kurulacak olan ve yönetimine verilen konaklar, sanat galerileri, müzeler ve kültür varlıklarında işleyişle ilgili disiplini sağlamakla yükümlüdür,

 

h) ültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürü, Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü’nün Yayın Organının Adana Büyükşehir Belediyesi adına sahibidir,

 

i) Kentin tanıtımına katkı sağlamak ve yazılı materyallerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Adana ile ilgili eserlerin alımını, basımını ve ücretsiz dağıtımını yapmak. Kitap ücretleri her yıl bütçe döneminde hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Daire Başkanlığına iletir,

 

j) Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü; sanat tarihi, modern sanatlar, bilim ve fen, arkeoloji, tarih, etnografya, folklor, ihtisas ve bölge müzeleri gibi çeşitli müzelerin açılmasını ve var olan müzelerin yaşatılmasını sağlamak için tekliflerde bulunur ve ayrıca bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek, araştırmalarına kaynak ve belge sağlamak için Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü, tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan yazılı, görsel malzemeleri; yönetimini yaptığı kültür varlıklarına, müzelere ve konaklara kazandırarak korunmasını, kayıt altına alınmasını, taşınmasını, etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlar,

 

k) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için gerekli çalışmaları yapar,

 

l) Tarihi ve kültürel mekânlar ile turizm değerine sahip doğal alanlara geziler düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunur,

 

m) Daire Başkanlığı ve Şube müdürlüğünün konusu ile ilgi verebileceği diğer görevleri yürütür,

 

Birim Haberleri