Birimlerimiz

Mezarlıklar Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: A.Ergin Kiser
  • Telefon: 6603-6604TELZ
  • E-Posta: ergin.kiser@adana.bel.tr
  • Adres: DEDE KORKUT MH. GİRNE BULVARI , ADANA _CEYHAN YOL ÜZERİ ASRİ MEZARLIĞI İÇERİSİ
Görevleri


Mezarlar Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Daire Başkanlığında görevli tüm personelin yaptığı hizmetler ile ilgili denetimler yapmak,

 

b) Birimlerin araç, gereç ve personel ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili makamlara temin edilmesi için teklifte bulunmak,

 

c) Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmaların takip, denetim ve koordinesini sağlamak,

 

ç) Gerektiğinde emrinde çalışan personelleri vasfına uygun olan bölüm ve işlerde görev taksimi yapmak,

 

d) Çalışanlara ait yıllık mazeret ve sağlık izinlerine ilişkin onayları yapmak,

 

e) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

 

f) Başkanlık hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak,

 

g) Başkanlık hizmetlerinin uygulanmasında ücret tarifelerini hazırlamak, ilgili birimlere teklif etmek,

 

ğ) Belediyenin internet sitesinde bulunan Daire Başkanlığına ait bilgilerin güncel olmasını sağlamak,

 

h) Cenaze defin (yıkama, kefenleme, cenaze namazı kıldırma, mezar yeri kazılması, defin, morg, kefen bezi ve lahit tahtası vb hizmeti), nakil (il içi-il dışı, araçla-hava yoluyla) ve yardım (otobüs, mini hizmet araçları ve taziye çadırı) hizmetlerini planlamak, bu hizmetlerin yürütülmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

 

ı) Mezarlık alanlarının temizlik ve bakım hizmetlerini planlamak, bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 

i) İhtiyaç halinde yeni mezarlık alanlarını tespit etmek, ilgili birimlere mezarlık alanı olarak düzenlenmesi amacıyla teklifte bulunmak,

 

j) Mevcut mezarlıkların alt yapı, parselasyon, çevre duvarları/tel örgü, hizmet binaları, gasilhane, namazgâh, sundurma, tuvalet, morg ünitesi, mezarlık içi yolları vb. eksiklerini tespit etmek ve giderilmesi amacıyla ilgili birimlere teklifte bulunmak,

 

 

k) Mezarlıkların çevre düzenlemesi ve ağaçlandırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

 

l) Cenazelerin, cenaze nakil araçları veya hava yolu ile şehir dışına nakledilmesini sağlamak,

 

m) Cenaze nakil araçlarını il dışına görevlendirmek,

 

n) Daire Başkanlığına ait Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Teklifi ve Faaliyet raporlarının hazırlanması sağlamak,

 

o) Başkanlıkla ilgili konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

ö) Gerektiğinde Daire Başkanlığa bağlı personellerin görevlendirilmesini ve rotasyonunu sağlamak. 

 

Birim Haberleri