Birimlerimiz

Basın Yayın Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hasan Aydoğan
  • Telefon: 3325
  • E-Posta: hasan.aydogan@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Basın Yayın Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9 – Basın Yayın Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğü Belediye ile Basın Yayın Kurum ve Kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek,

 

b) Belediye çalışmaları ile ilgili basın toplantılarını organize etmek, tören, kutlama, festival ve toplantılarda basın ile ilişki kurmak,

 

c) Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak,

 

ç) Kitle iletişim araçlarında Belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek ve değerlendirmek, üst makamları ilgilendiren konularda ilgili makama sunmak,

 

d) Belediye hizmetleri ile ilgili basın bülteni, süreli ve süresiz yayın, video, cd, vcd, internet, dev ekran, bilboart, bilgi panosu, pankart, afiş, belgesel gibi yazılı, görsel ve sanal araçlardan yararlanmak,

 

e) Bilginin erişebilir olması, halkın ve basın kuruluşlarının Belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak,

 

f) Kentlik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri yazılı ve görsel basına duyurmak ve bilgi vermek,

 

g) Belediye birimlerinin yapmış olduğu hizmet, faaliyet ve aktiviteleri kamuoyunu aydınlatmaya yönelik basın bültenleri ve görsel filmler olarak duyurmak,

 

ğ) Belediyenin ve kentin tanıtımı için gerekli görüldüğünde broşür, kitapçık, kitap, cd, vcd, belgesel gibi basılı ve görsel yayınları hazırlamak,

 

h) Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları gerek yazılı gerekse görsel basında çıkan haberlerin (slayt, fotoğraf, video, bant, cd, vcd, dvd, gazeteler vb.) arşivini yapmak,

 

ı) Adana ilinin yurt içinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleriyle tanıtımını yaparak turizmin potansiyelini arttırmak,

 

Birim Haberleri