Birimlerimiz

Saimbeyli İlçe Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hakan Atasever
  • Telefon:
  • E-Posta: hakan.atasever@adana.bel.tr
  • Adres: Fatih Mahallesi Adem Ambarcı Cd.No:11 Saimbeyli/ADANA
Görevleri


Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

MADDE 6- Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır;

 

a) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 

b) Müdürlüğe ait tüm evrakların arşivlenmesini sağlamak,

 

c) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve sonuçlanmasını sağlamak,

 

d) Kendi sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

 

e) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak,

 

f) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlenmek üzere verilen süre içerisinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına veya önceden bildirilen Daire Başkanlığına iletmek,

 

g) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

 

h) Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ve projeleri konusunda ilgili muhtarları ve mahalle sakinlerini bilgilendirmek,

 

i) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

 

j) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

 

k) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

 

l) Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

 

m) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri