Birimlerimiz

Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Çulcu
  • Telefon: 3737
  • E-Posta: mehmet.culcu@adana.bel.tr
  • Adres: Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi 62006 Sok A.B.B Ek Hizmet Binası zemin kat Seyhan/ADANA
Görevleri


Etüt Proje Ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 8 – Etüt Proje ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde ki cadde bulvar meydan ve ana arterler üzerindeki reklam ünitelerine ilan-reklam yönetmeliği çerçevesinde uygunluk belgelerini düzenlemek,

 

b) Kentin görsel yapısını güzelleştirmek üzere çalışmalar yapmak, kentsel tasarım projeleri geliştirmek, kent bütününe hizmet eden kent mobilyaları, uygulama standartları ve projeler geliştirmek,

 

c) Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisinde faaliyet gösteren yeme-içme mekânlarının ön cephelerinde kullanıma açılan ortak alanların ilan reklam yönetmeliği hükümleri, 344 sayılı meclis kararı ve diğer mevzuatlar çerçevesinde Kentsel Tasarım komisyonu marifetiyle tente, masa-sandalye ve gerektiğinde platform kullanım iznini vermek,

 

d) Kentin Görsel yapısına uygun yerlerde, ihtiyaç duyulan ATM kabinlerinin projelerini hazırlamak, gelen müracaatları değerlendirip ana cadde ve bulvarlara cephesi olan alanlara Kentsel Tasarım komisyonu marifetiyle uygunluk belgesi düzenlemek,

 

e) Şehrin uygun görülen yerlerinde, belli zamanlarda düzenlenmek istenen Kermes, tanıtım standları vb. etkinliklerin incelemesini yaparak Kentsel Tasarım komisyonu marifetiyle uygunluk belgesi düzenlemek,

 

f)  Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan kaldırımlarda kentlinin ihtiyacını karşılamak üzere imar yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden belediyesince yapılması uygun görülen ve plan ve/veya projede yer alan büfe ve çiçekçilerin ruhsata bağlanamayanlara Kentsel tasarım komisyonu marifetiyle uygunluk belgesi düzenlemek,

 

g) İlçe belediyesinden onaylanmak üzere Belediyemize gelen ana cadde-bulvar niteliğindeki yollara cephesi olan yapılara yönelik hazırlanan peyzaj projelerini, ön bahçe kriterlerine uygunluk açısından değerlendirip onay vermek,

 

h) Kentin ilgili paydaşlarından oluşturulan Kent Estetiği Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

 

i) Elektronik Haberleşme İstasyonlarına ait Yer Seçim Belgelerinin; Elektronik Haberleşme İstasyonları Yer Seçim Belgesi Komisyonu marifetiyle düzenlemek,

 

j) Kanun ve yönetmeliklerden gelen Kentin Estetik ve görseline yönelik diğer hizmetleri yürütmek,

 

k) Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek.

 

 

 

Birim Haberleri