Birimlerimiz

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Özlem Karaoğlan
  • Telefon: 3951
  • E-Posta: ozlem.karaoglan@adana.bel.tr
  • Adres: Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi 62006 Sok A.B.B Ek Hizmet Binası kat:5 Seyhan/ADANA
Görevleri


Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4 -  Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları;


a) Bağlı Müdürlüklerin iş ve işlemleri ile çalışmalarını kontrol etmek- denetlemek,

b) Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına ait Komisyonlar kurmak,

c) Komisyon kararlarının uygunluğunu denetlemek ve gerekirse komisyon kararlarını yeniden görüşülmek üzere komisyonlara geri göndermek,

d) Daire Başkanlığımız çalışma konuları ile ilgili personelin eğitilmesi ve araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapmak,

e) Toplumu bilgilendirmek amacıyla faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak; İlan yolu ile tanıtım yapmak,

 

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Birimleri

 

MADDE 5-  Daire Başkanlığı aşağıdaki şube müdürlüklerinden oluşur; 


a) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü

b) Koruma Uygulama Denetim Birimi ( KUDEB ) Şube Müdürlüğü

c) Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

d) Kültür Varlıkları ve Turizm Şube Müdürlüğü

Birim Haberleri