Birimlerimiz

Hasar Tespit Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mükremin Bakır
  • Telefon: 64 12
  • E-Posta: mukremin.bakir@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri Mah. 84298 Sok. No:2 Çukurova/ADANA
Görevleri

Hasar Tespit Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8) –


a) Belediyemiz birimlerinde görevli motorlu araçların hizmette devamlılık sağlamak ve araçlarda teknik noksanlıklar ve hatalı kullanımdan dolayı oluşabilecek arızaları asgariye indirmek amacıyla tüm birimlerimizle diyalog içerisinde olmak.

b) Satış işlemleri kapsamında ve idare tarafından talep edilmesi halinde 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlar için hizmetten çekme ve yeniden hizmete alma işlemlerini yapmak.

c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 106. Maddesi uyarınca Belediyemiz demirbaş listesinde bulunan ve ilgili birimce talep edilen araçların Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçelerinin düzenlenmesini sağlamak.

ç) Birimlerin talebi doğrultusunda yasal mevzuat çerçevesinde araçların (akaryakıt, itfaiye vb.) ve binaların (akaryakıt depolama alanları vb.) İhtiyarı Mali Sorumluluk ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk sigorta poliçelerinin düzenlenmesini sağlamak.

d) Tüm araçların fenni muayene, egzoz muayenesi vb. işlemlerini zamanında yaptırmak. 

e) Belediyemiz makine-araç parkındaki tüm araçlar için, dosyalarının hazırlanarak sicil özetinin kayıt altına alınmasını sağlamak.

f) Protokol ile Kurum dışında görevlendirilen veya Kurum dışından alınarak Belediye hizmetlerinde çalıştırılan taşıtların protokolleri uyarınca (sigorta, muayene, HGS) işlemlerini yapmak.

g) Meydana gelebilecek kazalarda ilgili sigorta şirketi ile işlemleri ivedi olarak yapmak.

ğ) Meydana gelen kazalarda sürücünün kusur oranı nispetinde araçta oluşan hasarın tespit ve değerlendirilmesi için evrakları hasar tespit komisyonuna sunmak.

h) Sürücünün kadro durumuna göre hasar tespit ve değerlendirme komisyonunca belirlenen hasar bedelinin tahsili için bağlı bulunduğu birime bildirmek.

ı) Yeni alınan araç ve iş makineleri ile satışı yapılan araç ve iş makinelerinin devir, ruhsat, plaka ve diğer trafik tescil işlemlerini yürütmek.

i) Belediyemiz araçlarının zayi olan, eskiyen ve yıpranan ruhsat ve plakalarını yenilemek, kullanım amacına uygun ve proje değişikliklerini yapmak.

j) Tüm araçların muayene, egzoz ve HGS ceza durumlarını düzenli olarak takip etmek, ödenmemiş cezaları ilgili birime bildirmek.

k) Araçlara HGS alım ve yükleme işlemi yapmak.

l) 6360 sayılı kanun gereğince İl Özel İdarelerin Büyükşehir’e devredilen araçların tescil işlemlerini yapmak.

m) Talep edilen araçların Taşıt Kanunu, Karayolları trafik yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak hurdaya ayrılmasını sağlamak.

n) Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.

Birim Haberleri