Birimlerimiz

Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Utku Şensoy
  • Telefon: 3837
  • E-Posta: utku.sensoy@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)  Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan; sürdürülebilir kalkınma, kaynakların ve projelerin daha verimli kullanılabilmesi, kent sınırları içerisindeki tüm planlama çalışmalarına altlık oluşturulabilmesi ve karar vericiler ile kent halkı için bir karar destek mekanizması oluşturmak amacıyla Daire Başkanlıklarında dağınık ve farklı veri tiplerinde tutulan veriler için uygun veri tabanı tasamı ile sahadan veri toplama, güncelleme, veri girişi, analiz ve uygulama, yayınlama çalışmalarının her rlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak. Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları dâhilindeki aşağıda verilen konularda proje ve/veya ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunmak.

 

b) Adana genelinde Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının yürütülmesi,

 

c) Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında yer alan Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum/kuruluşlarına teknik destek hizmetinin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

 

ç) Adana Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiy duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi’ne yönelik uygulama programlarının hazırlanması,

 

d) Adana Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiy duyduğu Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi’ne yönelik yam ve eğitim ihtiyaçlan karşılanması,

 

e) Adana Büyükşehir Belediyesi coğrafi veri tabanının işletilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması,

 

f) Coğrafi verilerin Adana Büyükşehir Belediyesi veri modeline uygun hale getirilmesi

 

g) Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımının sağlanması, web servislerin hazırlanarak sunulması,

 

ğ) Adana Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurumları arasındaki coğrafi bilgi sistemi tabanlı veri, yalım ve semboloji standartların hazırlanması,

 

h) Müdürlüğün yıllık bütçesinin harlanması,

 

ı) Müdürlüğün maaş ve ayniyat işlerinin düzenlenmesi,

 

i) Müdürlüğün kadrosunun hazırlanması,

 

j) Müdürlüğün belediyenin  / dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaların yapılması,

 

k) Adana Büyükşehir Belediyesi’nin müdürlükleri tarafından üretilmiş ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından fiyatı onaylanmış olan Coğrafi Bilgi Sistemformatındaki verilerin kişi ve kurumlara satışını yapmak.

 

Birim Haberleri