Birimlerimiz

Kadın Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: ?
  • Telefon: 3568
  • E-Posta:
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No:22 Seyhan/Adana
Görevleri

 

a) Kadın Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü

 

a) Cinsiyet eşitliği, kadın hakları ile ilgili farkındalık eğitimleri; çocuk ihmal ve istismarı, kadınlara yönelik şiddeti, aile içi şiddet önlemek amacıyla çalışmalarda bulunmak, şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan kadın ve kız çocuklara koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak/buna yönelik gerekli mekanizmaları oluşturmak,

b) Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan veya kalma riski bulunan kadınlara, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek hizmetleri oluşturmak, oluşturulan hizmetlerin kapasitesini arttırmak, kadınların destek alabilecekleri başkaca kurum, kuruluş irtibatında kolaylaştırıcılık yapmak,

c) Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikleri önlemek amacıyla gerekli önlem, etkinlik ve çalışmalar yapmak, başka kurumlardan bu alanda sürdürülen mevcut faaliyetlere uygunluk kapsamında katılım sağlamak,

d) Cinsiyet eşitliği perspektifi ile Adana da yaşayan kadın, çocuk, aile ve tüm bireylere dair sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek için eğitim, proje, konferans, seminer, kampanya ve benzeri etkinlikleri düzenlemek; danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, eğitici programlar yürütmek, yapılan etkinliklere katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje ve programlar yapmak,

e) Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak, saha araştırmaları sonucunda tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek. Bu alanda çalışan üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımları ile seminer, konferans, panel vb. bilimsel düzeyli çalışmalar yapmak,

f) Kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda eğitim programları düzenlemek, bu konularda koruyucu, önleyici tedbirler almak,

g) Belediye personeline ve diğer kamu çalışanlarına yönelik cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık kapsamında çalışmaları yapmak,

h) Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından engellilerin, kadınların, dezavantajlı grupların vd. en üst düzeyde yararlanmalarını kolaylaştırmak, toplumdaki dezavantajlı grupları özellikle kadınları, çocukları, engelli bireyleri, yoksulları, sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek, uygun mekânlar içinde iyileştirici geliştirici ve kaynaştırıcı çalışmalar yapmak amacıyla eşitlik perspektifi ile dezavantajlı ve hassas gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve dernekler ile işbirliği içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak,

i) Mülteci ve yerinden edilmiş kadınların belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından yararlanmalarını kolaylaştırmak için eşitlik perspektifi ile sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek, uygun mekânlar içinde iyileştirici geliştirici ve kaynaştırıcı çalışmalar yapmak amacıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve dernekler ile işbirliği içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak,

j) Daire Başkanlığına başvuran Türkçe bilmeyen kadınların belediye hizmetlerinden yararlanabilmesi için anadillerinde hizmet verilmesini sağlamak,

k) Adana sınırları içerisinde her türlü risk haritaları oluşturmak; şiddet, madde bağımlılığı, uyuşturucu, alkol, tütün vb. konularında gerekli inceleme, araştırmalar yapmak; bu risklerin kişi, aile ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili tüm kamu kurum ve sivil kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirmek,

l) Ulusal ve uluslararası haftalarda panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlamak,

m) Kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturmak,

n) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Haberleri