Birimlerimiz

Gündüz Bakım Evleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Feride Hankaş
  • Telefon: 0322 459 02 30
  • E-Posta: feride.hankas@adana.bel.tr
  • Adres: Reşatbey Mah. Zemin Eryılmaz Apartman No : 6 Gündüz Bakımevi Seyhan/Adana
Görevleri

         

  Gündüz Bakımevleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8) – Gündüz Bakımevleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Gündüz Bakımevleri Şube Müdürlüğünde 37-72 ay yaş grubu çocukların öz bakım becerilerini; fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlaki, duygusal, cinsel ve dil gelişimlerini; beceri ve kabiliyetleri ile kas motor becerilerini en üst seviyeye çıkarmak için gereken koşulları sağlayarak belediyemiz çalışanları öncelikli olacak şekilde diğer kamu çalışanları ile toplumdaki ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlarımıza yardımcı olmak; okul öncesi eğitimde Atatürkçü, çağdaş ve laik anlayışa uygun eğitim program modüllerinin uygulanmasını sağlayarak örnek olmak, çocukları ilköğretime hazırlamak ve sorun çözme, düşünme ve karar verme alanlarında çocuklara beceri kazandırmak,

 

b) Gündüz Bakımevleri’ nin ilgili yönergeye bağlı kalmak suretiyle faaliyet göstermesini sağlamak ve her türlü organizasyonu gerçekleştirmek,

 

c) Gündüz Bakımevlerinde hizmet verecek personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 

d) Gündüz Bakımevlerinin faaliyeti esnasında ihtiyaç duyulan mal ve malzemenin temini sağlamak, hizmet binalarında sağlık ve hijyen koşullarına uygun eğitim verilebilmesi için tüm eksik ve aksaklıkların giderilmesini sağlamaktır.

 

Birim Haberleri