Birimlerimiz

Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: ?
  • Telefon: 3568
  • E-Posta: Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No:22 Seyhan/Adana
  • Adres:
Görevleri


b) Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü


 

a) Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi için projeler üretmek,

b) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek; bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Kadının ekonomik fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasını,  çalışma hayatına etkin katılımı,  çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler almak, 

d) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

e) Kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, 

f) Kadınların ürettiği ürünlerin kolay pazarlanması amacıyla kentin çeşitli merkezlerinde satış olanakları sunmak. Bu alanda kadınların ürettiği el emeği ürünlerini değerlendirmek için kamu kurum kuruluşları, STK, dernek, vakıf ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek,

g) Kadın emeğinin sömürülmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje ve programlar yapmak,

h) Dezavantajlı grupların ve hassas gruplara yönelik özellikle kadınların, engelli bireylerin, yoksulların, mültecilerin toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve dernekler ile işbirliği içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak,

i) Kadın istihdamını arttırmak amacıyla mesleki eğitim kursları açmak.  Kadın istihdamını destekleyen, işe alımda ve yükseltmede kadın çalışanlar lehine pozitif tutum belirleyen, kadınlar için kolaylaştırıcı hizmetler sunan işletmeleri destekleyici ve teşvik edici çalışmalar yürütmek,

j) Belediye tarafından yürütülen sosyal yardımlar konusunda ilgili birimler ile cinsiyet eşitliğini gözeten çalışmalar yürütür,

 

k) Belediyenin tüm plan, bütçe, proje ve çalışmalarına cinsiyet eşitliği perspektifinin yerleştirilmesi için birimle koordineli olarak çalışmalar yürütmek ve tüm hizmetlerden cinsiyetlerin eşit olarak yararlanmasını sağlamak,

l) Daire Başkanlığının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Haberleri