Birimlerimiz

İşletmeler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Onur Özdağ
  • Telefon: 4026-4027TELSZ
  • E-Posta: onur.ozdag@adana.bel.tr
  • Adres: onur.ozdag@adana.bel.tr
Görevleri


İşletmeler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- İşletmeler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Talep halinde Belediyemize bağlı birimler tarafından kullanılan taşınmazlarda, hizmet binalarında, sosyal tesislerde tadilat ve onarım çalışması yapmak,

 

b) Mevzuat ve kanunlara uygun olarak görevleri yerine getirmek,

 

c) Tespit edilen ihtiyaca uygun teknik şartname hazırlamak, yaklaşık maliyeti tespit etmek, , ihale onayını almak,

 

ç) İhalesi yapılan işi yerinde teslim ederek mevzuata ve projelerine uygun yürütülmesini sağlamak,

 

d) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatlarının yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,

 

e) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan, performans programı ve buna bağlı olarak bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

 

f) İşletmeler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne ait tüm iş ve işlemlerin kanun ve yönetmelikler uygun olarak yürütülmesini ve gerekli komisyonların kurulmasını sağlamak,

 

g) Müdürlük bünyesinde görevli personelin yaptığı hizmetler ile ilgili denetimler yapmak,

 

ğ) Müdürlüğün araç, gereç ve personel ihtiyaçlarını Daire Başkanına bildirmek,

 

h) Talep ve tahakkuk müzekkereleri ile çalışan personelin puantaj belgelerini inceleyip imzalamak,

 

ı) Müdürlükle ilgili yazışmaların takip, denetim ve koordinesini yapmak, imzalamak,

 

i) Belediye Şirket Personelinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve hak ediş belgelerini hazırlamak,

 

j) Çalışanlara ait izin ve vizite kağıtlarını imzalamak, takip etmek,

 

k) Gerektiğinde çalışan personelleri vasfına uygun olan bölüm ve işlerde görevlendirmek

 

l) Belediyenin internet sitesinde bulunan müdürlüğü ile ilgili bilgilerin güncel olmasını sağlamak,

 

m) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

 

n) Müdürlüğe ait Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Teklifi ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması sağlamak,

 

o) Yürütülen tüm hizmetlerle ilgili yıllık istatistikler oluşturmak,

 

ö) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

p) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak.

 

Birim Haberleri