Birimlerimiz

Mezarlık İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Bahadır Kılıçarslan
  • Telefon: 6607-6608TELZ
  • E-Posta: bahadir.kilicarslan@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri Mahallesi 84298 sokak No:21 Aykome Ek Hizmet Binası 1. Kat Çukurova/ ADANA
Görevleri


Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Mezarlıklar İnşaat İşleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Mevzuat ve kanunlara uygun olarak görevleri yerine getirmek,

 

b) Tespit edilen ihtiyaca uygun teknik şartname hazırlamak, yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihale onayını almak,

 

c) İhalesi yapılan işi yerinde teslim ederek mevzuata ve projelerine uygun yürütülmesini sağlamak,

 

ç) Mevcut mezarlıkların; hizmet binaları, çevre duvarları, yolları, sundurma, abdesthane vb. gibi eksikliklerini yapmak, yaptırmak,

 

d) Mevcut mezarlıkların inşaat işleri ile ilgili bakım onarımlarını yapmak,

 

e) Dini Tesis alanlarının (Camii, Türbe vb..) yapım, bakım ve onarımını yapmak,

 

f) Müdürlük bünyesinde görevli personelin yaptığı hizmetler ile ilgili denetimler yapmak,

 

g) Müdürlüğün araç, gereç ve personel ihtiyaçlarını Daire Başkana bildirmek,

 

ğ) Talep ve tahakkuk müzekkereleri ile çalışan personelin puantaj belgelerini inceleyip imzalamak,

 

h) Müdürlükle ilgili yazışmaların takip, denetim ve koordinesini yapmak, imzalamak,

 

ı) Belediye şirket personelinin; mevzuata uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve hak edişlerin düzenlemesini sağlamak,

 

i) Çalışanlara ait izin ve vizite kağıtlarını imzalamak, takip etmek,

 

j) Gerektiğinde emrinde çalışan personelleri vasfına uygun olan bölüm ve işlerde görevlendirmek,

 

k) Belediyenin internet sitesinde bulunan müdürlüğü ile ilgili bilgilerin güncel olmasını sağlamak,

 

l) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan, performans programı ve buna bağlı olarak bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

 

m) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

 

n) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

o)   Müdürlüğe ait Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Teklifi ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması sağlamak,

 

ö)   Yürütülen tüm hizmetlerle ilgili yıllık istatistikler oluşturmak,

 

p)   6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak ve/veya sağlatmak amacıyla hizmet alımı yapmak.

 

Birim Haberleri