Birimlerimiz

Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Özlem Hilal
  • Telefon: 3045-1045DAC
  • E-Posta: ozlem.hilal@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri, kentin bütününe hizmet sağlayan sosyal donatılar, altgeçit, üstgeçit, köprülü kavşak, mezarlık alanları, dini tesisler, havyan barınakları vb. projeleri yapmak, yaptırmak; inşa ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,

 

b) Belediye Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak Mahalli idareler ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak,

 

c) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, yaptırmak; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

ç) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve Doğrudan Temin için ilgili yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde ihale dokümanlarını hazırlamak ve sonuçlandırmak,

d) Daire Başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak,

e) Engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal tesisler yapmak,

f) Büyükşehir Belediyeleri koordinasyon merkezleri Yönetmelik hükümlerince oluşturulan Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) toplantılarına katılmak,

g) Daire başkanlığınca Büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için yapılacak stratejik plana ve yatırım programlarına uygun olarak yapılan taslak programı (ortak programa alınması amacıyla) AYKOME Merkezine sunmak,

ğ) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine
uygun biçimde harcamasını yapmak,

h) Daire Başkanlığının yapmış olduğu hizmetlerle ilgili ücret tarifeleri önerilerini Mali Hizmetler Daire Başkanlığına göndermek ve Meclisçe kabul edilecek Belediye Gelirleri Tariflerini uygulamak,

ı) Fen İşleri Daire Başkanlığında görevli personelin yaptığı hizmetler ile ilgili denetimler yapmak,

i) Birimlerin araç, gereç ve personel eksikliklerini ilgili makamlara bildirmek,

j) Talep ve tahakkuk müzekkereleri ile çalışan personelin puantaj belgelerini inceleyip imzalamak,

k) Yapılan İşlerle ilgili yazışmaların takip, denetim ve koordinesini yapmak,

l) Belediye şirket personelinin; mevzuata uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve hak edişlerin düzenlemesini sağlamak,

m) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

n) Çalışanlara (İşçi ve memur) ait izin ve vizite kağıtlarını imzalamak ve takip etmek,

o) Yıllık faaliyet programlarını hazırlatıp ilgili birimlere sunmak,

ö) Belediyenin internet sitesinde bulunan Fen İşleri bölümüne istenilen bilgileri aktarmak,

 

p) Daire Başkanlığına ait Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Teklifi ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması sağlamak,

 

r) Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

s) Daire Başkanlığında çalışan personeli, gerektiğinde rotasyon uygulayarak çalışmayı sürdürmek.

 

Birim Haberleri
1

Asfalt hamlesi kırsal ve merkez ilçelerde sürüyor

Asfalt hamlesi kırsal ve merkez ilçelerde sürüyorAdana Büyükşehir Belediyesi,… Daha Fazlası

1

Başkan Zeydan Karalar, Doğankent ve Solaklı’da çalışmaları denetledi, halkı dinledi.

Başkan Zeydan Karalar, Doğankent ve Solaklı’da…Halkın taleplerini dinledi,… Daha Fazlası

1

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor Başkan Zeydan Karalar,… Daha Fazlası