Birimlerimiz

Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Bedir Kocaoğlu
  • Telefon: 4539
  • E-Posta: bedir.kocaoglu@adana.bel.tr
  • Adres: Yurt, Şair hasibehatun Cd No:45, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Gençlik ve Spor Destek  Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Gençlik ve Spor Destek Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek,

 

b) Daire Başkanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren tüm gençlik merkezi binalarının ve spor tesislerinin bakım, onarım, yapım ve temizlik işlerini (boya, tadilat, su tesisatı, elektrik tesisatı vb.) fiziki anlamda takibini yapmak ve yaparken de malzeme teminini sağlamak, Amatör spor branşlarında kullanılan spor tesislerinin bakım taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamak,

 

c) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü faaliyetlerini dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, din ayırımı gözetmeksizin yürütmek,

 

ç) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünü yetki, görev, sorumluluk ve faaliyetlerini, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek,

 

d) Çalışanlarını toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak,

 

e) Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kapasitelerini geliştirmek amaçlı yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarını şehrimize kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak,

 

f) Evrak sorumlusu vasıtasıyla, müdürlük yazışma evraklarının Belediye ve ilgili birimlerine düzenli ve güvenli bir şekilde hazırlanması, ulaştırılması ve arşivlendirilmesini sağlamak,

 

g) Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin, üst amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği görevleri yürütmek,

 

ğ) Gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımın artırılması, Gençlik ve Spor Hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik projeleri desteklemek

 

 

Birim Haberleri
1

Şimdi bisiklet zamanı

Bedensel sağlık, pandemiden korunmak ve doğayı kirletmemek için bisiklet… Başkan… Daha Fazlası

1

Büyükşehir geleceğin basketbolcularını seçiyor

Büyükşehir geleceğin basketbolcularını seçiyor9-10 Ekim tarihlerinde seçmeler… Daha Fazlası