Birimlerimiz

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Yuşa Davarcı
  • Telefon: 4537
  • E-Posta: yusa.davarci@adana.bel.tr
  • Adres: Yurt, Şair hasibehatun Cd No:45, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana ili kapsamında ilgili spor federasyonları ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde mahalli ve amatör spor takımları arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular arasında müsabakalar ile geleneksel sportif gösteri düzenlemek, sağlık ve fiziksel uygunluğu geliştirmeye yönelik yarışmaları ve etkinlikleri organize etmek,

 

b) Adana’da yaşayan tüm vatandaşların yaşına, cinsiyetine, ekonomik seviyesine, fiziksel yeteneklerine, ırkına, kültürüne, diline ve yaşadığı yere bakılmaksızın tüm fiziksel ve sportif etkinliklerden haberdar edilmesi, yapılan tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması ve yıllık sportif faaliyet raporunun hazırlanması ve Daire Başkanına sunulması,

 

c) Ulusal ve uluslararası müsabaka ve yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve teşvik edici ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

 

ç) Amatör Spor Kulüplerinin sportif faaliyetlerini ayni ve nakdi olarak desteklemek,

 

d) Mahalli ve Amatör Spor Takımlar arasında ligler, turnuvalar ve yarışmalar ile bireysel sporcular arasında müsabakalar düzenlemek, geleneksel sportif gösteri düzenlemek, yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarını Adana İlimize kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak,

 

e) Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurarak planlar ve güncelleştirmeler yapmak,

 

f) Toplumun her kesiminden çocuklara yaşam boyu sağlıklarını geliştirmesi ve koruyabilmesi için sevdikleri türden fiziksel ve sportif etkinliklere farklı ortamlarda katılım için temel hareket ve spor eğitimi kursları vermek, yeteneği tanımlanan çocukların daha planlı yapılandırılmış sportif eğitim almalarını sağlayarak onların olimpiyat oyunlarında Ülkemizi temsil etmeye yönlendirmek,

 

g) Temel hareket ve spor eğitimi kursları için antrenör ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek,

 

ğ) Farklı spor branşlarında alt yapıdan yetiştirilen üst düzey amatör sporcular, antrenörler, hakemler, spor kulüpleri ile sağlık ve fiziksel uygunluk alanındaki egzersiz eğitmenleri ve antrenörlerin sürekli eğitimlerini sağlamak, geleneksel ve olimpik sporlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek, afiş, kitap, broşür gibi eğitim materyallerini hem yazılı hem de elektronik ortamda yayımlamak,

 

h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek performansa yönelik hizmet veren kamp, eğitim ve araştırma merkezini hizmete açmak, alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları olimpik sporlarda ulusal spor sistemini desteklemek, etik anlamda sistemli şekilde bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda, gelişen genç sporcuların başarısını arttırmak,

 

ı) Fiziksel aktivite ve rekreasyonel sporlara il genelinde katılımı arttırmak amacı ile Belediye Başkanlığının liderliğinde Spor Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturulacak açık ve samimi iletişim kurarak gerekli desteği sağlamak,

 

i) Bölgesel, ulusal ve uluslararası ve olimpiyat oyunlarını da kapsayan tüm seviyelerde sporun, ekonominin ve turizmin gelişimini destekleyen tüm sportif şampiyonaların, turnuvaların, müsabaka ve maçların ev sahipliğini yapan İl olmak için gerekli alt yapı ve tesisleşmeyi sağlamak için planlama ve bütçe çalışmaları yapmak,

 

j) Adana İlinin farklı spor branşlarında temsil ihtiyacını uzun vadeli karşılamak için çocuk ve gençlere yönelik temel hareket ve spor eğitimi kursları düzenlemek,

 

k) Gençlik kuruluşları ile ilgili egzersiz, fiziksel aktivite ve spor eğitimi alanında faal olan kurum/kuruluşlar ve iş dünyası ile işgücü piyasasının temsilcileri arasında işbirliğini teşvik edecek çalışmalarda bulunmak,

 

l) Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin, üst amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği görevleri yürütmek,

 

Birim Haberleri
1

Kadınlar Voleybolda İlk Hafta Galibiyeti

Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandıKadınlar Voleybol 2. Ligi 1.… Daha Fazlası