Birimlerimiz

Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Neslişah Çürük
  • Telefon: 4904
  • E-Posta: neslisah.curuk@adana.bel.tr
  • Adres: Bahçeşehir Mh.Öğretmenler Blv. No:29 E-bebek yanı posta kodu:01120 Seyhan/ADANA
Görevleri


Fide ve Fidanlılar Şube Müdürlüğü

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 

a) Fidanlıklar, seralar kurmak ve işletmek,

 

b) Fidanlık ve seralarda fidan üretmek,

 

c) Fidanlıklardaki mevsimlik çiçek ve her türlü fidanların bakım (ilaçlama -gübreleme) ve budama işlemleri ile gerektiğinde aşı işlemlerini yapmak,

 

d) Sorumluluk alanlarındaki yeşil alanların ve parkların, hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde ilaçlama (Böcek, Mantar, Yabancı ot vb) faaliyetlerini yürütmek, bununla ilgili gerekli malzeme alımını gerçekleştirmek,

 

e) Fidanlıklar için ihtiyaç duyulan torf, kompozit, gübre, ilaç, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak,

 

f) Şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla her türlü duvar (modüler saksı uygulamaları)  ve dikey bahçe uygulamalarının projelendirme ve uygulama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bununla ilgili her türlü malzeme ihtiyacının alımını gerçekleştirmek,

 

g) Yeşil alanların yapımında ve bakımlarında ihtiyaç duyulan gerekli bitkisel materyali satın almak,

 

h) Müdürlük için gerekli makine-teçhizat, mal ve malzemeleri tespit etmek ve teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

i) Mal, Hizmet ve Yapım işlerinin denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

j) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış hizmet, mal alımları ile yapım işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere uygun olarak iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

 

k) Geçici ve Kesin Kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birime iletmek,

 

l)  Müdürlükle ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak. Bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak, Yapılan işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor tutmak. Gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve İhalesi yapılan işlerin ara Hakedişini düzenlemek ve takibini yapmak,

 

m) Yıllık faaliyet raporlarını ve bütçe tekliflerini hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,

 

n) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

o) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, yurtlar, dernekler vb. yerlerde ve toplumda çevre bilinci oluşturma amacıyla yapılacak düzenlemelere bitki konusunda destek olmak,

 

p) Toplumda çevre bilinci oluşturma amacıyla yapılacak çeşitli etkinlik ve yarışmalar bitki dağıtımı yapmak,

r) Şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla park, yeşil alan, dönel kavşak ve üçgenlerde bitkisel ve yapısal projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalı ve mevsimlik bitkilerin dikiminin yaptırılmasını sağlamak,

 

 

Birim Haberleri
1

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor Mağduriyet sona… Daha Fazlası