Birimlerimiz

İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Burhan Aşan
  • Telefon: 4904
  • E-Posta: burhan.asan@adana.bel.tr
  • Adres: Bahçeşehir Mh.Öğretmenler Blv. No:29 E-bebek yanı posta kodu:01120 Seyhan/ADANA
Görevleri


İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü

Görev Yetki Ve Sorumlulukları


MADDE 6- İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 

a) Yapımı tamamlanan yeşil alanların bakımını yaparak devamlılığını sağlamak,

 

b) Müdürlüğün bakımıyla yükümlü olunan tüm açık yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarının (oturma grupları, oyun ve spor aletleri grupları, çöp kutusu, çeşme, Su tesisatı ile havuz, spor alanları vb.) bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

c) Bedeli mukabilinde  ( Büyükşehir Belediyesi ücret tarifesine istinaden )  özel mülkiyetlerden gelen talepler doğrultusunda ağaç kesme, budama, makine ile ağaç sökme ve dikme hizmetleri ile bitkisel toprak temin edilmesi hizmetlerini karşılamak,

 

ç) Sorumluluk alanlarındaki yeşil alanların ve parkların her türlü bakımı (budama, şekilli ve sanatsal budama, çim biçimi, yabani ot temizliği, çapalama, sulama vb) ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

 

d) Ana Cadde, bulvar, meydan, kaldırımlar, refüjler ve şehitliklerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

e) Sorumluluk alanlarındaki parkların temizliğini yapmak veya yaptırmak,

 

f) Zorunlu hallerde (yol ve kaldırım düzenlenmesi, inşaat yapılması, ağaçların devrilmesi vb.) kaldırılması gereken ağaçların naklini ve kaldırılmasını sağlamak,

 

g) Yeşil alanlarındaki bitkisel materyallerin sulanması için kurulu olan sabit sulama sistemlerini işletmek veya işlettirmek,

ğ) Yeşil alanlarındaki bitkisel materyallerin sulanması için sabit sulama sistemleri kurulmayan alanlarda arazözle sulamayı yapmak veya yaptırmak,

h) Mevcutta bulunan ve yeni yapılacak olan şehrimizin estetiğine yönelik su gösteri havuzları, şelaleler, göletlere bitkisel materyallerle görsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

ı) Atölyeler için gerekli boya, koruyucu, yarı mamul demir-çelik ve ahşap ürünlerin, kereste, metal, plastik araç-gereç, makine vb. malzemelerin teminini yapmak ve Kent Mobilyaları (Bank, Pergola, Çöp Kovası, Piknik Masası vb..) ve Ahşap Donatıların vb.. gibi ürünlerin  Atölyede üretimini ve montajını gerçekleştirmek.

 

j) Sorumluluk alanındaki tüm yeşil alanlardaki bitkiler ile sulama sistemi ekipmanlarına, park mobilyalarına ve peyzaj donatılarına (çocuk oyun aletleri, spor aletleri, banklar, çöp kovaları v.s), parklardaki sert zeminlere zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak onarımını yapmak veya yaptırmak, yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulanmasını sağlamak,

 

k) Müdürlük için gerekli makine-teçhizat, mal ve malzemeleri tespit etmek ve teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

l)  Mal, Hizmet ve Yapım işleri denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

m) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış hizmet, mal alımları ile yapım işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

 

n)  Geçici ve Kesin Kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birime iletmek,

 

o) Müdürlükle ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık yeşil alan bakım programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak. Bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak, Yapılan işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor tutmak. Gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve İhalesi yapılan işlerin ara hakedişini düzenlemek ve takibini yapmak,

 

ö) Yıllık Faaliyet Raporlarını ve bütçe tekliflerini hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,

 

p) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

r) Kamu Kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, yurtlar, dernekler vb. yerlerde ve toplumda çevre bilinci oluşturma amacıyla yapılacak düzenlemelere destek olmak.

Birim Haberleri