Birimlerimiz

Peyzaj Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Emine Aslı Baykan
  • Telefon: 4908
  • E-Posta: emineasli.baykan@adana.bel.tr
  • Adres: Bahçeşehir Mh.Öğretmenler Blv. No:29 E-bebek yanı posta kodu:01120 Seyhan/ADANA
Görevleri


Peyzaj Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- Peyzaj Planlama ve Proje Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 

a) Büyükşehir imar planında yeşil alan olarak ayrılmış 10.000 m² ve üstü park ve rekreasyon alanlarının planlaması ve projelendirilmesi işlerinde yer almak;

 

1) Ön etüt ve inceleme yapmak, (mülkiyet ve işgal v.s)

2) Leke planı yapmak,(İstek, öneri ve talepler doğrultusunda eskiz çalışması)

3) Uygulamaya esas Kesin Proje ve uygulama detaylarını (Kent mobilyaları, çocuk oyun aletleri, spor aletleri vb) hazırlamak ve onayını almak,

4) Kesin projesi biten işlerin keşif, metraj ve yaklaşık maliyet işlerini yapmak,

5) Proje ile ilişkili malzeme ve işlerin Teknik şartnamelerini hazırlamak,

 

b) İlgili talep ve Olurlar neticesinde mevcut, revize olmuş veya olacak olan refüj ve göbeklerde bordür sınırları içinde kalan yeşil alanlarda;

 

1) Su havuz ve göletler (Fıskiyeli gösteriler, şelale havuzları), Yapay veya doğal kaya bahçeleri ve bitki kompozisyonu işlerin plan ve proje işlerinin hazırlanmasını yapmak,

2) Yukarıdaki işlerin metraj ve yaklaşık maliyet işlerini yapmak,

3) Sabit sulama sistemlerinin kurulması ile ilgili projenin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

 

c) Başkanlık veya yetkili Daire Başkanlığınca verilecek görev oluru ile, yarışma projesi veya özel sektöre hazırlatılmış peyzaj proje ve planların; metraj ve keşif özetinin yapılması sürecinde yer almak, işin yapım sürecinde de yardımcı teknik kontrollük yapmak,

 

d) Müdürlük için gerekli makine-teçhizat, mal ve malzemeleri tespit etmek ve teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

 

e) Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinin denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

f) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış hizmet, mal alımları ile yapım işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere uygun olarak iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

 

g) Geçici ve Kesin Kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak ve ilgili birime iletmek,

 

ğ) Müdürlükle ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık programları hazırlayıp uygulamak veya uygulattırmak, Bu programların uygulamasının yerinde kontrollerini yapmak. Bu kontroller hakkında düzenli rapor hazırlamak. Yapılan işlerinin şartnameye uygun olup olmadığını yerinde denetlemek. Bu denetimler esnasında düzenli rapor tutmak. Gerekli durumlarda cezai müeyyideleri uygulamak ve İhalesi yapılan işlerin ara hakedişini düzenlemek ve takibini yapmak,

 

h) Yıllık faaliyet raporlarını ve bütçe tekliflerini hazırlayarak Daire Başkanlığına sunmak,

 

ı) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

i) Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, yurtlar, dernekler vb. yerlerde ve toplumda çevre bilinci oluşturma amacıyla yapılacak düzenlemelere destek olmak,

 

j) Yeşil alanların yapımı ve bakımı için gerekli ahşap donatıları, oyun ve spor aletlerini temin etmek,

Birim Haberleri
1

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor Mağduriyet sona erene… Daha Fazlası