Birimlerimiz

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hünkar Görür
  • Telefon: 0322 328 44 09 [ Dahili:6189 ]
  • E-Posta: hunkar.gorur@adana.bel.tr
  • Adres: Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. 18 Yüreğir/Adana
Görevleri

 

İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8– İtfaiye Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Görev alanı ile ilgili araç - gereç ve personel planlamasını yapmak,

b) Görev alanına giren evrakları inceler ve ilgili birimlere havale etmek,

c) Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

ç) Müdürlüğüne bağlı personelin performans değerlendirmelerini yapmak,

d) Müdürlüğüne bağlı personelin hizmet içi eğitimlerinin uygulanmasını sağlar ve takip etmek,

e) İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlamak,

f) Müdürlüğüne bağlı personel arasında birlik beraberliği sağlar, moral ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek,

g) Müdürlüğüne ait her türlü istatistiki verilerin toplanmasını sağlamak,

h) Müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak,

ı) Müdürlüğüne bağlı evraklarının arşivlenmesini sağlamak,

i) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak,

j) Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için Daire Başkanına öneride bulunmak,

k) Müdürlüğüne bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak,

l) Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak,

m) Grup Amirlikleri arasında ihtiyaç halinde personel görevlendirmesi ve rotasyonunun yapılmasını sağlamak,

n) Gruplardaki araçların ve ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek ve arızalı araç ve ekipmanlarının arızalarının giderilmesi için Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,

o) İtfaiye Grup Amirliklerindeki personelin Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Amirliği tarafından hazırlanan günlük, aylık, yıllık eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini ve spor faaliyetlerini yaptırmak, takip etmek, dosyalamak ve yılsonunda Eğitim Şube Amirliğine teslim etmek,

ö) Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapmak ve afet esnasında planların uygulanmasını sağlamak, lojistik destek vermek, gerektiğinde afet çalışmalarına bizzat katılmak,

p) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli olan araç, gereç, ekipman veya malzemenin tedarik ve temini için ilgili birimlerle koordineli planlama yaparak takibini yapmak,

r) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri
1

Zeydan Karalar, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

Büyükşehir’in şefkat eli yangında mağdur olan vatandaşların üzerinde Zeydan… Daha Fazlası

1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası