Birimlerimiz

İtfaiye Ruhsat ve Önleme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hüseyin Gezmez
  • Telefon: 0322 328 44 09 [ Dahili: 6185-6186 ]
  • E-Posta: huseyin.gezmez@adana.bel.tr
  • Adres: Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. 18 Yüreğir/Adana
Görevleri

İtfaiye Ruhsat ve Önleme Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9-İtfaiye ruhsat ve önleme şube müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Görev alanı ile ilgili araç - gereç ve personel planlamasını yapmak,

b) Görev alanına giren evrakları inceler ve ilgili birimlere havale etmek,

c) Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

ç) Müdürlüğüne bağlı personelin performans değerlendirmelerini yapmak,

d) Müdürlüğüne bağlı personelin hizmet içi eğitimlerinin uygulanmasını sağlar ve takip etmek,

e) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak isteyen mevcut ve yeni binalarda kurulacak olan işyerlerinin denetlenmesi ve denetleme sonucunda İşyeri Kontrol Raporunu hazırlamak,

f) Müdürlüğüne bağlı personel arasında birlik beraberliği sağlar, moral ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek,

g) Müdürlüğüne ait her türlü istatistiki verilerin toplanmasını sağlamak,

h) Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak,

i) Müdürlüğüne bağlı evraklarının arşivlenmesini sağlamak,

j) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak,

k) Müdürlüğüne bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak,

l) Kamuda ya da özel sektördeki her türlü iş yerinde en yüksek güvenliğin tesis edilebilmesi amacıyla ilgililerle gerektiğinde rehberlik etmek,

m) Gelen talepler üzerine yangın güvenlik önlemeleri denetimi yapmak,

n) Gerektiğinde itfai tüm olaylara yerinde katılarak, sevk ve organizasyonu sağlamak,

o) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri