Birimlerimiz

İtfaiye Yangın Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Nihat Sarraf
  • Telefon: 0322 328 44 09 [ Dahili:6200]
  • E-Posta: nihat.sarraf@adana.bel.tr
  • Adres: Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. 18 Yüreğir/Adana
Görevleri


İtfaiye Yangın Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- İtfaiye Yangın Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Müdürlüğe gelen tüm evrakları inceler ve havale edilen evrakların dağıtımını takip ederek sonuçlandırmak,

c) Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

ç) Müdürlüğüne bağlı personel arasında birlik beraberliği sağlar, moral ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek,

d) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunması ve bakımlarının yapılmasını sağlamak,

e) Müdürlüğüne bağlı evraklarının arşivlenmesini sağlamak,

f) Bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak,

g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afete müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına gerektiğinde bizzat yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlamak,

ğ) Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için Daire Başkanına öneride bulunmak,

h) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

ı) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlenmesi için gerekli çalışmayı yapmak,

i) Olay yeri inceleme çalışmalarına katılır, yangın, kurtarma ve doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak,

j) Üst Yönetimden alınacak izinle Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki doğal afet, afet ve itfai olaylara müdahalede araç ve personel desteği sağlamak,

k) Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak,

l) Grup Amirlikleri arasında ihtiyaç halinde personel görevlendirmesi ve rotasyonunun yapılmasını sağlamak,

m) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

n) Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan tüm çıkışların azami Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki formlara göre; günlük, aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin tutulmasını sağlamak,

o) Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerini belirlemek,

ö) İtfaiye Grup Amirliklerindeki personelin Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Amirliği tarafından hazırlanan günlük, aylık, yıllık eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini ve spor faaliyetlerini yaptırmak, takip etmek, dosyalamak ve yılsonunda Eğitim Şube Amirliğine teslim etmek,

p) Kamu ve Özel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde müdahale edilen olayın büyüklüğüne istinaden ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek; olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve idaresini sağlamak,

r) Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri de dikkate alarak, etkili bir itfaiye hizmeti için yeterli sayıda personel, bina, araç ve malzemelerin temin edilmesi için gerekli çalışmayı yapmak,

s) Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. gibi işlerin takibini yapar, devam çizelgelerini kontrol eder, onaylar ve gerektiğinde işlem yapmak,

ş) Kendisine bağlı bulunan Grup Amirlik ve İstasyonların sevk ve idaresini gerçekleştirmek ve takip etmek,

t) Müdürlüğüne bağlı evraklarının arşivlenmesini sağlamak,

u) Sorumlu olduğu Grup Amirlik ve İstasyonların vardiya devir teslim değişimlerinin kontrolünü ve personelin görev dağılımını yapmak,

ü) Gruplardaki araçların ve ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek ve arızalı araç ve ekipmanlarının arızalarının giderilmesi için Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,

v) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Birim Haberleri
1

Zeydan Karalar, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

Büyükşehir’in şefkat eli yangında mağdur olan vatandaşların üzerinde Zeydan… Daha Fazlası

1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası