Birimlerimiz

İtfaiye Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Nihat Sarraf
  • Telefon: 0322 328 44 09 [ Dahili:6200 ]
  • E-Posta: nihat.sarraf@adana.bel.tr
  • Adres: Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. 18 Yüreğir/Adana
Görevleri


İtfaiye Dairesi Başkanlığının

                                                                     Görev Yetki Ve Sorumlulukları


MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

ç) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

d) Su baskınlarına müdahale etmek,

e) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Grup Amirlikleri arasında ihtiyaç halinde personel görevlendirmesi ve rotasyonunun yapılmasını sağlamak,

ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç, donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

h) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

ı) Belediye sınırları içindeki bacaları, belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

k) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

l) Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Büyükşehir Belediyemiz hizmet binalarına ait acil durum planının hazırlatılmasını sağlamak,

m) Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğin ilgili maddesine göre hazırlanması gerekli olan Türkiye Afet Müdahale (TAMP) planı içinde yer alması gerekli olan Yerel Düzey Hizmet Gruplarına ait gerekli işlevlerin yerine getirilmesi için Belediyemiz olarak ana ve destek ortağı çalışmaları kapsamında hazırlanacak olan plana katkı sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber diğer kuruluşlarla koordineli olarak gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

n) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

o) 88/13543 Karar sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereği Sabotajlara Karşı Koruma Planının hazırlatılmasını sağlamak,

ö) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yapar ve gerekli tedbirleri almak,

p) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri
1

Zeydan Karalar, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

Büyükşehir’in şefkat eli yangında mağdur olan vatandaşların üzerinde Zeydan… Daha Fazlası

1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Yangından etkilenen hayvanlara tedavi ve yem desteği

Büyükşehir veterinerleri yangın bölgesinde yaralanan hayvanları tedavi ediyor Yangından… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası

1

Kastamonu ve Muğla’ya kurtarma ekibi ve yardım tırı...

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu ve Muğla’ya kurtarma ekibi ve yardım… Daha Fazlası

1

Minik Öğrenciler Yangın Söndürme Tatbikatına Katıldı

Başkan Karalar, “İtfaiyecilerimiz en kutsal görevi yerine getiriyor, can kurtarıyor.”Adana… Daha Fazlası