Birimlerimiz

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Ayşe Küçükeran
  • Telefon: 3189 - 1189
  • E-Posta: ayse.kucukeran@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı Müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, görevlerini daha verimli yapabilmeleri için onları motive etmek, personelin hakkının korunmasına, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken  kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak,

 

b) Tüm birimlerle irtibat kurmak suretiyle personel politikasının benimsenmesini sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği yapmak, 

 

c) Hiyerarşik sıralama ve mevzuatlar gereği sorumlu olduğu makamlara bilgi vermek veya onay gereken konularda onay almak suretiyle her türlü personel işlerini yürütmek ve hizmetlerin daha pratik, daha verimli yürütülmesini sağlamak,

 

ç) Daire Başkanlığına bağlanan Şube Müdürlüklerinin bütün işlemlerini ve yeni projelerle ilgili planlarını Başkana iletmek, konuları takip etmek,

 

d) Belediyede istihdam edilen Memur, İşçi, Sözleşmeli ve diğer personellerin planlamasını yapmak, sayısal ve nitelik olarak ilgili birimlere  adil biçimde dağıtılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarını yakinen takip etmek, Belediyemizin veya personellerin bu hususta bir haksızlığa uğramaması için çaba göstermek,

 

e) Daire Başkanlığına ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçe faaliyetlerinin takibini ve kontrolünü yapmak,

 

f) Yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuatlara uygun olmasını sağlamak,

 

g) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda genelge, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak,

 

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri