Birimlerimiz

Personel Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Oray Ağar
  • Telefon: 3681-1681
  • E-Posta: oray.agar@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Personel Şube Müdürlüğünün

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 MADDE 9 -(1) Personel Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Şube Müdürlüğünün görev alanlarına giren hususları yapmak,

 

b) Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konular da Daire Başkanına önerilerde bulunmak,

 

c) Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplinini sağlamak,

 

ç) Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak,

 

d) Kendisine havale edilen evrakları yasal süresi içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

e) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

f) Diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli çalışmak ve gerektiğinde bilgilendirme yapmak,

 

g)  Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarının mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

 

ğ) Müdürlüğü ile ilgili adli ve idari işlemleri yürütmek ve takip etmek,

 

h) CİMER tarafından gönderilen Müdürlüğü ile ilgili başvurulara yasal süresi içerisinde cevap vermek,

 

ı) Şube Müdürlüğüne gelen evrakların dağıtım iş ve işlemlerini yapmak,

 

i) Belediyede görev yapan Belediye Başkanı, Başkan Danışmanları, memur ve işçi personel ile sözleşmeli personelin göreve başlayışlarından, görevden ayrılışlarına kadar her türlü özlük hakları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 

j) Belediye personelinden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak,

 

k) Personel mevzuatını günlük takip edip uygulamada bütünlüğü sağlamak,

 

l) Memur ve işçi personelin sendikal işlemlerini takip etmek,

 

m) Daire Başkanının vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.   

 

Birim Haberleri