Birimlerimiz

Zabıta Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Ercan Kandemir
  • Telefon: 6781
  • E-Posta: ercan.kandemir@adana.bel.tr
  • Adres: Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Blv. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Altı Seyhan /ADANA
Görevleri


Zabıta Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 4 – Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Büyükşehir Belediye Zabıtası İl Mülki sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir,

 

b) Büyükşehir Belediye Zabıtası ile Büyükşehir ilçe ve ilk kademe Belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, Büyükşehir Zabıta birimlerinin en üst amirine aittir. Bu durumda Büyükşehir Belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe Belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır


MADDE 7 – Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Büyükşehir Belediye sınırları içinde Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin görevlerinin yürütülmesini sağlamak, Stratejik planını, Performans Programlarını ve bunlara uygun olarak Bütçesini hazırlamak, hazırlanan program ve Bütçeleri yetkili makama sunmak,

 

b) Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

c) Belediye Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

 

ç) Zabıtanın Görevleri ile ilgili konularda, Şube Müdürlükleri arası koordineyi sağlamak, Müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, Şube Müdürlerine emir ve talimat vermek,

 

d) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili Müdürlüklere havale etmek ve takibini yapmak,

 

e) Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

 

f) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

g) Harcama Yetkilisi görevini yapmak,

 

ğ) İhale  Yetkilisi   olarak    Daire  Başkanlığı    bünyesinde    yapılan   ihalelerde   ihale   onay   belgesini düzenlemek ve ihaleleri onaylamak,

 

h) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlatmak,

 

ı) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,

 

i) Daire Başkanlığı arşivini oluşturma ve arşiv çalışmalarını yaptırmak,

 

j) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

 

k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

 

l) Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan tüm personelleri ihtiyaç halinde daire başkanlığının sorumluluk alanlarında çalıştırmak,

 

m) İhtiyaç halinde hizmet alımı ile Yardımcı Zabıta Personeli talebi yapmak ve çalıştırmak.

 

Birim Haberleri
1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Yangından etkilenen hayvanlara tedavi ve yem desteği

Büyükşehir veterinerleri yangın bölgesinde yaralanan hayvanları tedavi ediyor Yangından… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası

1

Uyuşturucuya karşı emniyet zabıta iş birliği

Uyuşturucuya karşı emniyet zabıta iş birliği Narkotik uzmanları uyuşturucuyla… Daha Fazlası