Birimlerimiz

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Mahmut Göğebakan
  • Telefon: 6002
  • E-Posta: mahmut.gogebakan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziyapaşa, Kasım Gülek Blv. 5 A, 01140 Seyhan/Adana
Görevleri


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

 

MADDE 4- Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusun da yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konularda açıklamalarda bulunmak,

 

b) Onaylanan politikalara uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek, verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak,

 

c) Adana Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek, personeline konu kapsamında görev vermek,

 

ç) Adana ve Belediye hizmetlerinin tanıtımı konusunda kentin tarihi kültürel, sanatsal, sosyal, turistik ve ekonomik potansiyellerinin kullanılmasına olanak sağlayacak, kanun ve yasaların öngördüğü mevzuat çerçevesinde işlemler gerçekleştirmek,

 

d) Düzenlenen festivallerde belediye adına yürütme kurulunda görev almak,

 

e) Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak,

 

f) Evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerini gerçekleştirmek,

 

g) Çeşitli dallarda ve toplumun her kesimine uygun kültürel faaliyetler gerçekleştirmek,

 

ğ) İl genelinde veya ilçelerde sergiler düzenlemek,

 

h) İl merkezinde ve ilçelerde festival, şenlik ve kültürel organizasyonlar ile turizm organizasyonları yapmak,

 

ı) Özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek,

 

i) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara mali yönetim ilkelerine kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

 

j) Daire Başkanlığında çalışan personelin mesai takibini yapmak, Dairenin disiplin ve düzenini sağlamak ve personelin sicillerini hazırlamak,

k) Daire Başkanlığında çalışan personelin istihdamını, görev dağılımını, hizmet içi eğitimini ve  görev niteliklerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

 

r) Gerektiğinde terfi, taltif önerilerini amirine sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak, onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak,

 

s) Birim faaliyetleri hakkında üst yönetimine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek,

 

ş) Performans programına uygun olarak Dairenin bütçesini hazırlamak, onaya sunmak ve takibini sağlamak,

 

t) Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Başkanlık Makamlarıyla koordinasyon kurmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

u) Daire Başkanlığınca aşağıdaki belirtilen hizmeti sunmak;

 

     1.     Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflara hibe projeleri hazırlamak ve sunmak,

     2.     Kabul edilen projelerin yürütülmesini sağlamak,

     3.     Sosyal projeler kapsamında vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanması için mevcut parklarımız bünyesinde ücretsiz hizmet veren okuma salonlarının hizmet vermesini sağlamak,

     4.     İl genelinde kültürel ve sanatsal faaliyetleri etkinleştirmek, halka farklı kültürel etkinliklerle ulaşmak için istihdam olanaklı projeler üretmek,

     5.      Kentin tanıtımına katkı sağlamak ve yazılı materyallerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Adana ile ilgili eserlerin alımını, basımını ve ücretsiz dağıtımını yapmak,

     6.       Kültürel ve sanatsal faaliyetleri yürütmek üzere malzeme, makine ve teçhizat alımı yapmak,

     7.       Bölge, ülke ve ülkelerarası ilişkiler kurarak kültürlerarası etkileşimi sağlayacak etkinlikler organize etmek ve projeler yapmak, yapılan etkinliklere destek vermek, 

     8.        Adana’nın kültür ve turizm açısından olması gereken konumu yakalaması için çeşitli sanatsal, kültürel ve turistik faaliyetlerine destek vermek,

     9.        Tiyatro gruplarına destek vermek,

    10.      Tiyatro fuayesinde düzenlenen sergilerle ilgili organizasyon faaliyetlerini desteklemek,

    11.       Sivil Toplum Kuruluşlarına belirli gün ve haftalarda gerçekleştirdiği faaliyetlere destek vermek,

    12.        Adana’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı ve toplumun her kesimine sanatsal faaliyetlerin ulaştırıldığı bir marka şehir olmasına katkı sağlamak,

    13.        Mobil tiyatro ile mahallelerde tiyatro etkinliği düzenlemek,

    14.        Mobil sinema ve sahne etkinlikleri yapmak,

    15.        Şehir tiyatrosu bünyesinde tiyatro gösterileri gerçekleştirmek,

    16.        Yazlık Sinema Günleri kapsamında film gösterileri düzenlemek,

    17.         Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek,

  18.          13 Kare Uluslararası Film Festivali kapsamında organizasyonlar yapmak,

  19.          Yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıları desteklemek amacıyla eserlerini satın almak,

  20.          Adana ile ilgili tanıtım CD’si kitapçık ve diğer tanıtım materyalleri hazırlamak ve gerektiğinde ilgililere ücretsiz olarak dağıtmak,

  21.          Sanatsal ve kültürel faaliyetlere okullar düzeyinde katılımı sağlamak,

  22.          Vatandaşlarımıza ücretsiz sanat ve halk müziği konserleri vermek,

  23.     Adana genelinde kültürel ve sanatsal ve faaliyetler için il dışına gidecek vatandaşlarımıza ulaşım, konaklama ve yemek giderleri konusunda olanaklar ölçüsünde yardımcı olmak,

  24.          Çocuk korosu faaliyetleri sürdürmek,

  25.          ABB Kent Orkestrası (Bando) eğitim faaliyetlerini sürdürmek,

  26.          Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ve belirlenecek ilgi grupları için Çanakkale, Anıtkabir, Sarıkamış vb. müze niteliğindeki tarihsel değere sahip mekanlar ile antik ören yerlerine ve turizm    değerine sahip doğal alanlara geziler düzenlemek,

 27.           Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlemek,

 28.           Afet, pandemi ve cenaze gibi öngörülemeyen durumlarda veya ihtiyaç duyulan hallerde yemek hizmeti ile iftar yemeği organizasyonları düzenlemek,

 29.           Açılış, konferans, tanıtım vb. hizmetlerin karşılanması için kokteyl verilmesi,

 30.           Halkımız için önem arz eden günlerde aşure, çorba vb. geleneksel yemek organizasyonların yapılması ve dağıtımının yapılması,

 31.           Vatandaşlarımızın iyi kötü günlerini paylaşmayı ve destek olmayı sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

 32.          Kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaştırılmasını, yaygınlaştırılmasını, kent belleği ve kentlilik bilincine yönelik her türlü araştırma, geliştirme, eğitim, etkinlik ve organizasyonun   planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Birim Haberleri
1

Sokaklar sinema ile şenlendi

Sokaklar sinema ile şenlendiKültürel etkinliklerle halkın iyi zaman geçirmesini… Daha Fazlası

1

Birinci Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı

Birinci Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladıGeçmişten geleceğe Adana… Daha Fazlası

1

Zeydan Karalar, “Festivali halkın ayağına götürüyoruz.”

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyorFestival programı… Daha Fazlası

1

Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney’i andı.

Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney’i andı. Yol Filmi’nin okuması… Daha Fazlası

1

Zeydan Karalar, “Demokrasi ışığımız hiç sönmesin.”

Adalet, özgürlük ve demokrasi konseri düzenlendi Zeydan Karalar,… Daha Fazlası

1

ALTIN KOZA HEYECANI BAŞLADI

ALTIN KOZA HEYECANI BAŞLADI Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan… Daha Fazlası

1

Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri verildi

Altın Koza Film Festivali Emek Ödülleri verildi Başkan Zeydan Karalar,… Daha Fazlası

1

Altın Koza’da Yaşar Kemal anıldı..Zeydan Karalar: “Büyük usta hepimize ışık oldu.”

Altın Koza’da  Yaşar Kemal anıldı Sanatçılar, ustalar Yaşar… Daha Fazlası

1

Görüntülü Haber Dostları Altın Koza'da HASAN Saltık'ı Andı

DOSTLARI ALTIN KOZA’DA HASAN SALTIK’I ANDIHASAN SALTIK ANISINA CEYLAN… Daha Fazlası

1

Altın Koza ilçelerde halkla buluştu

Altın Koza ilçelerde halkla buluştu Adana Altın Koza Film Festivali;… Daha Fazlası

1

ALTIN KOZA'DA ''GONDOLDA SİNEMA'' KEYFİ

LTIN KOZA'DA ''GONDOLDA SİNEMA'' KEYFİ Seyhan Nehri’nde gondol üzerinde… Daha Fazlası

1

ALTIN KOZA’DA FATOŞ GÜNEY İLE “UMUT” YOLCULUĞU

ALTIN KOZA’DA FATOŞ GÜNEY İLE “UMUT” YOLCULUĞUADANA’DA SİNEMA TURU, TARİHE… Daha Fazlası

1

Yılmaz Güney'in Umut filminin gösterimi anlamlı bir noktada yapıldı

Altın Koza etkinlikleri sürüyor Yılmaz Güney’in Umut filminin gösterimi,… Daha Fazlası

1

Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu      … Daha Fazlası

1

Altın Koza’da Onur Ödülleri verildi

Altın Koza’da Onur Ödülleri verildi Zeydan Karalar: “Adana’nın yüzü, sanatla… Daha Fazlası

1

Başkan Zeydan Karalar’a Ceyhan’da sevgi seli

Ceyhan’da aşure etkinliği Başkan Zeydan Karalar’a Ceyhan’da sevgi… Daha Fazlası

1

Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

 Başkan Zeydan Karalar sanatçılara çiçek verdi, halkı selamladı. BÜYÜK… Daha Fazlası

1

6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim’de Adana’da başlayacak

Adana’da olmak ya da olmamak… Başkan Zeydan Karalar, “Sanatı ve sanatçıyı… Daha Fazlası